Gezondheidsprofiel justitiabelen

Detentie en reclassering / Risicotaxatie

Gezondheidsprofiel justitiabelen

Samenvatting

Het doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in de algehele lichamelijke gezondheidstoestand van justitiabelen. De focus is tweeledig en gericht op zowel de medische toestand van justitiabelen als ook op hun voedingstoestand. De resultaten moeten DJI beter in staat stellen om een op de bestaande zorgvraag afgestemd medisch aanbod te organiseren en een meer onderbouwd beleid te formuleren rond voeding gerelateerde onderwerpen. Een adequaat zorg- en voedingsaanbod is niet alleen van belang voor een goede algehele gezondheid, maar is ook verweven met in detentie veel voorkomende problemen zoals verslaving, psychiatrische problemen en allerlei psychosociale problemen zoals dakloosheid.

Inhoudsopgave

Colofon
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Methode
  3. Resultaten
  4. Antwoorden op de onderzoeksvragen
  5. Beschouwing

Referenties
Afkortingen- en verklarende woordenlijst

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Martens, L., Kruizenga, H., Weijs, J.M.
Organisatie(s):
Vrij Universiteit - Medisch Centrum (VUMC) , WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Amsterdam UMC
Jaar van uitgave:
2019
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
VU medisch centrum
 
De Boelelaan 1117
 
1081 HV Amsterdam
Telefoon:
020 - 444 3410
Website:
www.amsterdamumc.nl/

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Inventarisatie lichamelijke gezondheidstoestand justitiabelen
Projectnummer:
2856
Operationele status:
Afgerond