Kwetsbaarheid vitale ICS/SCADA-systemen

Veiligheid en preventie / Cybersecurity

Kwetsbaarheid vitale ICS/SCADA-systemen

Samenvatting

Veel organisaties in de vitale sectoren maken gebruik van Industrial Control Systems (ICS) om hun netwerken en aangesloten apparatuur te beheren. Deze systemen worden vaak beheerd met Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) om data van deze systemen uit te lezen en er commando’s naar te sturen. Dergelijke systemen worden veel gebruikt voor allerlei vitale infrastructuur zoals bruggen, snelwegen, dijken, sluizen, spoorwegen en de scheepvaart. Aangezien ICS/SCADA-systemen vaak aan het internet gekoppeld zijn, kunnen ze zichtbaar zijn voor kwaadwillenden.
Dit onderzoek moet antwoord geven op de vraag hoeveel van dergelijke ICS/SCADA-systemen in Nederland worden gebruikt en hoeveel er aan het internet gekoppeld zijn en, daardoor, makkelijk te vinden en te benaderen zijn.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Kwetsbaarheid vitale ICS/SCADA-systemen
Organisatie(s):
WODC, UT - Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
Projectnummer:
2861
Operationele status:
Lopend