Inzet technologie bij verhogen cybersecurity

Inzet technologie bij verhogen cybersecurity

Samenvatting

Cybersecurity is een steeds belangrijker thema op de beleidsagenda. Nederland is een van de meest ICT-intensieve economieën van Europa en op het gebied van ICT-kennis als ICT-infrastructuur behoort Nederland tot de kopgroep in Europa. Dit biedt zowel kansen als bedreigingen.
Het doel van dit onderzoek is om te inventariseren welke nieuwe technologische ontwikkelingen en technologieën van belang kunnen zijn voor het verhogen van cybersecurity in Nederland. En gaat in op de vraag in hoeverre organisaties nu al gebruik maken van nieuwe technologieën en welke factoren een rol spelen bij het wel of niet inzetten van deze technologie.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Inzet technologie bij verhogen cybersecurity
Projectnummer:
2862
Operationele status:
Lopend