Links-extremisme in beeld

Staats- en bestuursrecht / Openbare manifestatie

Links-extremisme in beeld

Een verkennend onderzoek naar links-extremistische groeperingen in Nederland

Samenvatting

Dit is een verkennend onderzoek naar links-extremisme in Nederland met de volgende centrale probleemstelling:
Op welke thema’s profileren links-extremistische groeperingen zich momenteel in Nederland, wat kan gezegd worden over hun organisatie, mobiliserende thema’s en modus operandi, en wat is hun invloed en positie binnen het huidige politieke klimaat?
Deze probleemstelling is vertaald naar drie onderzoeksvragen:

  1. Op welke wijze profileren links-extremistische groeperingen zich momenteel in Nederland?
  2. In hoeverre hebben links-extremistische groeperingen de afgelopen jaren buiten de wet geopereerd?
  3. Welke positie nemen deze links-extremistische groeperingen in Europa in?

Inhoudsopgave

Samenvatting
Summary
Voorwoord

  1. Inleiding
  2. Links-extremistische groeperingen in beeld
  3. Organisatie en relaties
  4. Conclusies

Geraadpleegde literatuur
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Ham, T. van, Hardeman M., Esseveldt, J. van, Lenders, A., Wijk, A. van
Organisatie(s):
Bureau Beke , WODC
Plaats uitgave:
Arnhem
Uitgever:
Bureau Beke
Jaar van uitgave:
2018
ISBN:
978-94--92255-23-5
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Bureau Beke
Telefoon:
026 4438619
Fax:
026 4422812
E-mailadres:
info@beke.nl
Website:
www.beke.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Vermeende opleving extreemlinks in Nederland en Europa
Projectnummer:
2867
Operationele status:
Afgerond