Evaluatie Wet modern migratiebeleid

Wetgeving en beleid / Asielbeleid

Evaluatie Wet modern migratiebeleid

Samenvatting

Op 1 juni 2013 trad de Wet Modern migratiebeleid (Momi) in werking. De wet brengt drie wezenlijke veranderingen aan in het reguliere toelatingsbeleid. Ten eerste wordt de zogenoemde toelating-en-verblijfprocedure (TEV) in één beslissing samengebracht. Ten tweede verandert de referentensystematiek: niet de vreemdeling maar zijn referent is aanspeekpunt voor de IND. De referent heeft een zorg-, een administratie- en een informatieplicht. En ten derde is het uitgangspunt: vertrouwen vooraf, handhaven achteraf. Er wordt daarbij meer via trajectcontrole – op signalen en steekproefsgewijs – gecontroleerd.
Het onderzoek betreft de uitvoering van de wet, nl. wordt de doelstelling (sneller, eenvoudiger, gerichtere handhaving) behaald?

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Wet modern migratiebeleid
Organisatie(s):
WODC, Universiteit Leiden - Instituut voor Immigratierecht
Projectnummer:
2878
Operationele status:
Lopend