Doorrekening van het centralisatie-scenario voor forensisch-medisch onderzoek en lijkschouw

Doorrekening van het centralisatie-scenario voor forensisch-medisch onderzoek en lijkschouw

Rapport II voor de Commissie Hoes

Samenvatting

Hoofddoel van dit onderzoek is het doorrekenen van de uitvoerbaarheid van het centralisatie-scenario voor het garanderen van een adequate organisatie voor FMO en lijkschouw in Nederland. Door de ontwikkeling van een simulatiemodel zal de haalbaarheid van verschillende centralisatie-varianten worden onderzocht. Daarnaast zal een beknopte sterkte-zwakte analyse worden opgesteld, die enkele meeropbrengsten en kosten van de centralisatie van forensisch medisch onderzoek (FMO) en lijkschouw, t.o.v. de huidige situatie en organisatie, in kaart brengt.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. De huidige situatie en uitgangspunten van het centralisatiescenario
  3. Het centralisatie-scenario: uitwerking en uitkomsten
  4. Conclusies en beperkingen van dit onderzoek

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Batenburg, R., Versteeg, S., Hansen, J., Spijker, V. van
Organisatie(s):
NIVEL, SEO, WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
NIVEL
Jaar van uitgave:
2017
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg)
Telefoon:
030 2729700
Fax:
030 2729729
E-mailadres:
nivel@nivel.nl
Website:
www.nivel.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Businesscase centrale forensisch medisch onderzoek
Projectnummer:
2885
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie