Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2023

Detentie en reclassering / Reclassering

Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2023

Beleidsneutrale ramingen

Samenvatting

Dit rapport beschrijft de ramingen van de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens tot en met 2023. Het gaat daarbij om ramingen van de instroom en uitstroom van diverse ketenpartners binnen de justitiële ketens (aantallen te behandelen zaken e.d.) en de capaciteitsbehoefte voor intramurale voorzieningen (aantal plaatsen in justitiële inrichtingen).

Inhoudsopgave

Voorwoord
Afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Achtergrondfactoren
  3. Opsporing
  4. Slachtofferzorg
  5. Vervolging
  6. Rechtspraak
  7. Tenuitvoerlegging
  8. Reclassering en Kinderbescherming
  9. Rechtsbijstand
  10. Nawoord

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Moolenaar, D.E.G., Smit, P.R., Decae, R.J., Tulder, F.P. van, Diephuis, B.J.
Organisatie(s):
WODC, Raad voor de rechtspraak
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2018
Reeks:
Cahiers 2018-10
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Actualisering Prognoses justitiele ketens t/m 2023
Projectnummer:
2887
Operationele status:
Afgerond