Recht doen aan genderidentiteit evaluatie drie jaar transgenderwet in Nederland 2014-2017

Civiel recht en civiel proces / Deskundigen

Recht doen aan genderidentiteit evaluatie drie jaar transgenderwet in Nederland 2014-2017

Samenvatting

Dit onderzoek brengt in kaart in hoeverre de transgenderwet voldoet aan de doelstellingen van de wetgever. Dat betreft zowel praktische doelstellingen zoals vereenvoudiging van de procedure en uitvoerbaarheid, als het overkoepelende doel om de wet in overeenstemming te brengen met de huidige mensenrechtelijke normen. De centrale vraag die in dit onderzoek zal worden beantwoord, luidt:

In hoeverre voldoet de wet van 1 juli 2014 aan de doelstellingen van de wet, te weten vereenvoudiging van de procedure en respect voor mensenrechten, en zijn er – mede in het licht van ervaringen in het buitenland – mogelijkheden om de wet nog verder in overeenstemming te brengen met die doelstellingen, zonder afbreuk te doen aan de uitvoerbaarheid of te leiden tot een toename van (identiteits)fraude?

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding
  2. De wet in Argentinië, Ierland, Malta en Noorwegen
  3. Discussie en conclusies

Samenvatting
Summary
Bronnenlijst evaluatie Transgenderwet
Bijlagen
Overzicht tabellen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Brink, M. van den, Snaathorst, D. (medew.)
Organisatie(s):
Universiteit Utrecht - Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Universiteit Utrecht - Molengraaff Instituut voor Privaatrecht
Jaar van uitgave:
2017
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, Universiteit Utrecht
Telefoon:
030 2537153
Fax:
030-2537203
E-mailadres:
privaatrecht.secretariaat@uu.nl
Website:
www.law.uu.nl/priv

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie transgenderwet
Projectnummer:
2897
Operationele status:
Afgerond