Het gebruik van bewaarde kentekengegevens in de opsporing

Het gebruik van bewaarde kentekengegevens in de opsporing

De wet 'vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie' een jaar in werking

Samenvatting

Op 1 januari 2019 is de wet “Vastleggen en bewaren kentekengegevens door de politie” in werking getreden. Op basis van het nieuwe artikel 126jj Wetboek van Strafvordering (hierna aangeduid als 126jj) is het voor de politie mogelijk om door middel van daarvoor aangewezen camera’s kentekengegevens van passerende voertuigen te registreren en op te slaan voor een periode van 28 dagen. Deze gegevens kunnen gedurende deze periode worden opgevraagd ten behoeve van de opsporing van een misdrijf of van voortvluchtige personen.

De centrale onderzoeksvraag van deze monitor is als volgt: Op welke wijze wordt in de opsporing gebruikgemaakt van kentekens die op basis van de wet ‘Vastleggen en bewaren kentekengegevens door de politie’ worden opgeslagen en welke rol spelen deze gegevens in de opsporing?

Een nadere beschouwing van de bevindingen volgt nadat de wet twee jaar in werking is, in een wetsevaluatie die in 2021 zal verschijnen.

Inhoudsopgave

Afkortingenlijst
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Juridisch kader 126jj
  3. Privacy Impact Assessment
  4. Ontwikkeling van ANPR in Nederland
  5. Bestaande ANPR-bevoegdheden en -toepassingen
  6. ANPR-camera's in het kader van 126jj
  7. 126jj in de praktijk
  8. Opsporingsproces
  9. Slotbeschouwing

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Berkel, J.J. van, Eeden, C.A.J. van den, Poot, C.J. de, Haan, M. de (medew.)
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2020
Reeks:
Cahiers 2020-13
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Monitor Wet ANPR
Projectnummer:
2901
Operationele status:
Afgerond