Onderzoek justitieel interventiepalet kindermishandeling

Onderzoek justitieel interventiepalet kindermishandeling

Samenvatting

Het onderzoek heeft de volgende probleemstelling: Wat is de bestaande situatie omtrent interventies en middelen voor plegers en slachtoffers van kindermishandeling binnen de justitieketen in termen van
beschikbaarheid van interventies en middelen, frequentie van toepassing, besluitvorming omtrent inzet en de toereikendheid met betrekking tot de beschikbaarheid van geschikte interventies en middelen voor alle typen plegers en slachtoffers? En in hoeverre sluit het interventiepalet aan bij recente wetenschappelijke ontwikkelingen, waaronder nieuwe inzichten uit de sociale neurowetenschappen?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Definities
  3. Kenmerken slachtoffers en plegers
  4. Bestaande interventies
  5. Multidisciplinaire samenwerking
  6. Conclusies

Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Snippe, J., Molen, J. van der
Organisatie(s):
Breuer & Intraval, WODC
Plaats uitgave:
Groningen/Rotterdam
Uitgever:
Breuer & Intraval
Jaar van uitgave:
2019
ISBN:
978-90-8874-265-1
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Breuer & Intraval
 
Trompsingel 37B
 
9724 DA Groningen/Rotterdam
Telefoon:
050- 312 62 26
Website:
https://www.breuerintraval.nl/

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Onderzoek justitiële interventiepalet voor plegers en slachtoffers kindermishandeling
Projectnummer:
2905
Operationele status:
Afgerond