Aard en omvang cybercrime

Aard en omvang cybercrime

Cybercrime onderzoeksagenda

Samenvatting

Om cybercrime en ook gedigitaliseerde criminaliteit goed aan te kunnen pakken, is inzicht nodig in de aard en omvang van deze criminaliteit op basis van meerdere van elkaar onafhankelijke bronnen. Inzicht in de aard en omvang van deze twee vormen van criminaliteit in de Nederlandse samenleving is er echter (nog) niet. De uitkomsten van dit onderzoek zouden een belangrijke informatiebron kunnen zijn voor de uitvoering van de Veiligheidsagenda 2015-2018 (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2014-2015, 28684 nr. 412), waarin het terugdringen van cyber- (en gedigitaliseerde) criminaliteit in Nederland een speerpunt is.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Aard en omvang cybercrime; cybercrime onderzoeksagenda
Projectnummer:
2921
Operationele status:
Lopend