Rol van de leefgroep in de behandeling

Rol van de leefgroep in de behandeling

Kwalitatief onderzoek naar de afstemming tussen individuele behandeling op de leefgroep in een forensische setting

Samenvatting

Doel van dit onderzoek is inzicht geven in het doel, de rol en de positie van de gemeenschappelijke leefgroep als onderdeel van de behandeling van justitiabelen in de praktijk. Op basis daarvan formuleren we verbeteropties voor de relatie tussen de leefgroep en de individuele behandeling. In dit onderzoek staan de volgende hoofdvragen centraal:

  1. Wat is de visie van DJI en de forensische instellingen op de rol van de leefgroep in de behandeling, en de afstemming tussen de individuele behandeling en de behandeling op de leefgroep?
  2. Hoe wordt in de praktijk invulling gegeven aan de rol van de leefgroep en de relatie tussen de individuele behandeling en de behandeling op de leefgroep?
  3. Hoe verhoudt de praktijksituatie in de verschillende instellingen zich tot de visie van DJI en/of de instellingen? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary
Afkortingen

  1. Inleiding
  2. Visie en theorie
  3. De praktijk
  4. Visie versus praktijk: uitwerking van de werkzame elementen
  5. Conclusie en verbeteropties

Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Buysse, W., Swami-Persaud, A., Hofstra, D., Aalst, M. van, Szytniewski, B.
Organisatie(s):
DSP-groep, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
DSP-groep
Jaar van uitgave:
2019
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
DSP-groep
 
Van Diemenstraat 374
 
1013 CR Amsterdam
Telefoon:
020 6257537
E-mailadres:
dsp@dsp-groep.nl
Website:
www.dsp-groep.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Inventarisatie-onderzoek leefgroep en behandeling
Projectnummer:
2928
Operationele status:
Afgerond