Flexibele bruggenbouwer zoekt stevig fundament

Detentie en reclassering / Reclassering

Flexibele bruggenbouwer zoekt stevig fundament

Wat werkt bij de inzet van vrijwilligers binnen de reclassering?

Samenvatting

Binnen de reclasseringsorganisaties wordt al op beperkte schaal gewerkt met vrijwilligers (Bureau Buitenland, COSA en een aantal lokale projecten). Er wordt daarnaast in het kader van stimuleringsprogramma’s als ‘Ruim baan’ en ‘Koers en Kansen’ geëxperimenteerd met enkele pilots.
Momenteel ontbreekt het nog aan een visie met betrekking tot doelen van de inzet van vrijwilligers bij reclasseringstaken, kennis over mogelijke modellen voor de organisatie van de vrijwillige inzet, en modellen voor de taken van vrijwilligers en de samenwerking met beroepskrachten. In verschillende andere landen is hiermee veel ervaring opgedaan, die mogelijk van betekenis kan zijn voor de ontwikkeling van een visie, en van beleid en werkwijzen in Nederland.

Hiertoe zijn praktijken in Ierland, Engeland, Zweden, Oostenrijk en Japan onderzocht. Door deze keuze van landen konden diverse modellen voor de inzet van vrijwilligers worden vergeleken. De probleemstelling is in drie deelvragen verdeeld:

  1. Hoe is in de geselecteerde landen en projecten de inzet van vrijwilligers bij reclasseringstaken georganiseerd, onder welke randvoorwaarden werken zij, welke taken voeren zij uit en hoe verhoudt het werk van de vrijwilligers zich tot het werk van betaalde reclasseringswerkers?
  2. Wat zijn in de onderzochte landen werkzame mechanismen voor de inzet van vrijwilligers met betrekking tot werving en selectie, training en begeleiding, binding aan de organisatie, samenwerking met betaalde reclasseringswerkers en wat is bekend over het resultaat van de inzet van vrijwilligers?
  3. In hoeverre zijn de onderzochte voorbeelden bruikbaar voor het reclasseringswerk in Nederland?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Managementsamenvatting
Executive summary
Afkortingen
Begrippen

  1. Inleiding
  2. Onderzoeksaanpak
  3. de organisatie van de inzet van vrijwilligers
  4. De inzet van vrijwilligers
  5. Betekenis voor de Nederlandse context
  6. Conclusies en discussie
  7. Referenties

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Höing, M., Heemskerk, I.
Organisatie(s):
Höing & Heemskerk, WODC
Plaats uitgave:
Dorst
Uitgever:
Höing & Heemskerk
Jaar van uitgave:
2019

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Inzet vrijwilligers binnen het reclasseringswerk in andere landen
Projectnummer:
2929
Operationele status:
Afgerond