State of the art contraterrorisme en extremisme

Veiligheid en preventie / Risicoanalyse

State of the art contraterrorisme en extremisme

Samenvatting

In het streven om te komen tot een NCTV-brede en meerjarige onderzoeksagenda programmeert de NCTV in 2018 drie wetenschappelijke states of the art op drie domeinen: crisisbeheersing, contraterrorisme en extremisme, en cybersecurity. De state of the arts moeten (globaal) duidelijk maken wat, vanuit de wetenschap bezien, de eventuele witte vlekken in de kennis van de NCTV zijn; en vice versa. Het gaat daarbij niet alleen om de gedragingen van de individuen, organisaties en bewegingen of staten die de (potentiƫle) dreiging veroorzaken, maar ook om diegenen die zich daartegen (zouden moeten) keren.
Deze state-of-the art studie analyseert de aard, ernst en omvang van de (huidige en potentiƫle) dreiging van extremisme en terrorisme voor de nationale veiligheid. Daarnaast geeft het inzicht in zowel de vereiste als beschikbare capaciteiten bij de overheid en de samenleving bij het tegengaan van contraterrorisme en extremisme.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
State of the art contraterrorisme en extremisme
Organisatie(s):
WODC, Verwey-Jonker Instituut
Projectnummer:
2955
Operationele status:
Lopend