Dashboard sociale spanningen

Criminologie en victimologie / Sociale veiligheid

Dashboard sociale spanningen

Samenvatting

Vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid is er interesse getoond in een tool waarmee dagelijks gevoelens van onbehagen en onveiligheid van burgers bijgehouden kan worden. Het CBS heeft hiervoor het interactieve dashboard sociale spanningen ontwikkeld. Deze experimentele tool geeft op basis van berichten op publiekelijk toegankelijke sociale media en nieuws platforms dagelijks een indicatie van de sociale spanning en emoties in de samenleving. Deze experimentele tool zal in eerste instantie voor een periode van één jaar draaien. Gedurende deze periode is het mogelijk om het dashboard uit te proberen om te bepalen of de geleverde informatie meerwaarde biedt voor het maken van beleid, en of het bijvoorbeeld helpt in het tijdig signaleren hoe bepaalde gebeurtenissen gevoelens van spanning en onbehagen in de samenleving beïnvloeden.
In dit rapport worden de diverse functionaliteiten van het dashboard en de gebruikte methodiek toegelicht.

Link naar het Dashboard Sociale Spanningen

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methode
  3. Resultaat en discussie
  4. Privacy
  5. Referenties

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
CBS, WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
CBS
Jaar van uitgave:
2019

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Pilot Real Time Monitor Onveiligheidsgevoel / Maatschappelijk Onbehagen
Projectnummer:
2963
Operationele status:
Afgerond