Pilot Real Time Monitor Onveiligheidsgevoel / Maatschappelijk Onbehagen

Criminologie en victimologie / Angst voor criminaliteit

Pilot Real Time Monitor Onveiligheidsgevoel / Maatschappelijk Onbehagen

Samenvatting

De Veiligheidsmonitor (VM) is een grootschalige slachtofferenquête onder de Nederlandse bevolking waarmee onder meer de ervaren leefbaarheid en overlast in de woonbuurt, veiligheidsbeleving, slachtofferschap van veel voorkomende criminaliteit en cybercrime en het oordeel van de burger over het optreden van de politie worden onderzocht. Er is echter in Nederland een algemeen probleem met het enquêteren van de bevolking: de respons neemt met de jaren gestaag af, vooral in ‘sociaal-economisch kwetsbare’ gebieden en wijken. Voorzien is dat deze afname de komende jaren doorzet.
Het plan is nu een nieuwe monitor te ontwikkelen die gebruik maakt van digitale mogelijkheden om zo subjectieve veiligheidsgevoelens te kunnen blijven meten, naast de cijfers van de politie. Er is ook behoefte aan een instrument dat op dagelijkse basis zou kunnen rapporteren over gevoelens die spelen bij burgers in Nederland. Deze pilot is bedoeld om beleidsdirecties ervaring op te laten doen met een real-time dashboard dat wordt gevoed met (bewerkte) social media data. Het is de bedoeling om de pilot eind 2018 uit te voeren en in 2019 tot een robuuste monitor te komen.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Pilot Real Time Monitor Onveiligheidsgevoel / Maatschappelijk Onbehagen
Projectnummer:
2963
Operationele status:
Lopend