Buitengerechtelijke procedures civiel en bestuur 2016

Buitengerechtelijke procedures civiel en bestuur 2016

Samenvatting

Veel problemen en geschillen in het civiel- en bestuursrechtelijke domein worden niet door de rechter, maar (eerst) door buitengerechtelijke instanties behandeld. Dit factsheet beschrijft, over de periode 2005-2016, eerst de instroom bij een aantal kenmerkende procedures in het civielrecht. Vervolgens komt het aantal afgehandelde bezwaarschriften door zes landelijke bestuursorganen aan bod. Dit wordt gevolgd door een tweetal overige procedures en, als laatste, met een beeld van de kosten in termen van tarieven en gemiddelde doorlooptijden (geldend in 2016). Al met al is sprake van een wisselend beeld zonder eenduidige trend; dit weerspiegelt het gevarieerde karakter van de procedures.

Inhoudsopgave

Buitengerechtelijke procedures in het civielrecht
Buitengerechtelijke procedures in het bestuursrecht
De Nationale ombudsman
Overige procedures
Tarieven en doorlooptijden van de procedures

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Klein Haarhuis, C.M.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2018
Reeks:
Fact sheets 2018-07
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Factsheet Buitengerechtelijke procedures Civiel en Bestuur 2016
Projectnummer:
2972F
Operationele status:
Afgerond