Slachtofferschap van online criminaliteit

Criminologie en victimologie / Meervoudig slachtofferschap

Slachtofferschap van online criminaliteit

Prevalentie, risicofactoren en gevolgen

Samenvatting

De centrale vraagstelling van het onderzoek is als volgt: wat zijn patronen van (herhaald) slachtofferschap van online criminaliteit en in hoeverre kunnen die worden verklaard door persoonskenmerken, online gedragingen en de gevolgen van eerder slachtofferschap?
Op basis van empirisch onderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen beantwoord:

  1. In welke mate ervaren Nederlandse burgers slachtofferschap van online criminaliteit?
  2. In hoeverre hangt online slachtofferschap samen met eerdere slachtofferervaringen, internetgebruik, beschermingsmaatregelen en persoonskenmerken?
  3. In hoeverre heeft online slachtofferschap gevolgen voor angst voor online criminaliteit, internetgebruik, beschermingsmaatregelen en mentale gezondheidsproblemen?
  4. In welke mate is er sprake van herhaald slachtofferschap en in welke mate vormen de mogelijke gevolgen van online slachtofferschap een verklaring voor patronen in herhaald slachtofferschap?

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Onderzoeksmethoden
  3. Resultaten
  4. Discussie en conclusie

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Sipma, T., Leijsen, E.M.C.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2019
Reeks:
Cahiers 2019-18
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Slachtofferschap cybercrime: Secundaire analyse LISS panel; cybercrime onderzoeksagenda
Projectnummer:
2973
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie