Cyberdaders: uniek profiel, unieke aanpak?

Veiligheid en preventie / Afschrikking

Cyberdaders: uniek profiel, unieke aanpak?

Een onderzoek naar kenmerken van en passende interventies voor daders van cybercriminaliteit in enge zin

Samenvatting

Er zijn verschillende indicaties dat hacken, het uitvoeren van DDoS-aanvallen, het verspreiden van ransomware en andere vormen van cybercriminaliteit in enge zin in omvang toenemen onder zowel jeugdigen als volwassenen. De wetenschappelijke kennis over deze dadergroep is tot op heden beperkt, anekdotisch, verouderd en versnipperd. In dit onderzoek is getracht op meer systematische wijze kennis over de kenmerken en profielen van jeugdige en volwassen daders van cybercriminaliteit in enge zin te genereren alsook inzichten te bieden in de vraag wat hierbij passende en effectieve interventies zijn. In dit onderzoek staat de volgende probleemstelling centraal:

In hoeverre bestaan er verschillen qua profiel(en) van cyberdaders en daders van ‘traditionele’ criminaliteit, en in hoeverre en op welke wijze dienen (eventuele) verschillen gevolgen te hebben voor de aard van interventies voor cyberdaders?

Inhoudsopgave

Samenvatting
Summary
Voorwoord

  1. Inleiding
  2. Methodologische verantwoording
  3. Achtergrondkenmerken
  4. Drijfveren en beleving
  5. Percepties over strafbaarheid, pakkans en schade van (gepleegde) cyberdelicten
  6. Criminele carrière
  7. Interventies voor daders van cybercriminaliteit in enge zin
  8. Interventies die aansluiten bij What Works en Desistance
  9. Conclusie

Literatuurlijst
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Wagen, W. van der, Zand-Kurtovic, E.G. van 't, Matthijsse, S.R., Fischer, T.F.C., Keizer, S. (medew.), Alberts, N. (medew.)
Organisatie(s):
Erasmus Universiteit Rotterdam - School of Law, Universiteit Leiden - Instituut voor Strafrecht en Criminologie, WODC
Plaats uitgave:
Rotterdam
Uitgever:
Erasmus Universiteit Rotterdam - School of Law
Jaar van uitgave:
2019
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Erasmus Universiteit Rotterdam - School of Law
Telefoon:
010 4081547
Fax:
010 5432911
Website:
www.esl.eur.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Strafrechtelijke aanpak cyber en gedigitaliseerde criminaliteit: sancties en interventies; cybercrime onderzoeksagenda
Projectnummer:
2974
Operationele status:
Afgerond