Evaluatie vragenset slachtoffermonitor

Criminologie en victimologie / Slachtofferhulp

Evaluatie vragenset slachtoffermonitor

Samenvatting

Recent is de tweede editie van de slachtoffermonitor uitgevoerd (W. Andringa, L. Klein Kranenburg, J. Bouwmeester en F. Doeschot, Slachtoffermonitor - hoofdrapport; tweede meting, I&O Research/WODC, 2017). De eerste meting stamt uit 2012 en het voornemen is dit onderzoek periodiek te herhalen. Bij de tweede meting is omwille van de vergelijkbaarheid gekozen voor zoveel mogelijk identieke vragen als in de eerste slachtoffermonitor. Nu het onderzoek is afgerond, is het een goed moment om de vragenlijst kritisch te evalueren en daar waar nodig aan te passen. Zijn wellicht somĀ­mige vragen overbodig? Worden bepaalde aspecten van de dienstverlening aan slachtoffers mogelijk niet of onvoldoende gemeten? Zijn er methodologische verĀ­beteringen denkbaar waarvan het belang zwaarder weegt dan de vergelijkbaarheid op het niveau van individuele vragen?

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie vragenset slachtoffermonitor
Organisatie(s):
WODC, Universiteit Twente
Projectnummer:
2986
Operationele status:
Lopend