Archief Bin Laden

Criminaliteit en delicten / Terroristische groepering

Archief Bin Laden

Samenvatting

Al Qa’ida is een factor van betekenis gebleven in het jihadistische spectrum. Terwijl de dreiging die uitging van Islamitische Staat westerse overheden de afgelopen jaren bezighield, bouwde al Qa’ida gestaag door aan een organisatie die blijvend
de internationale jihad verkondigt. Om deze dreiging ook in de toekomst te kunnen weerstaan is het noodzakelijk deze terroristische organisatie verder te doorgronden. In november 2017 gaf de CIA documenten vrij die in beslag zijn genomen toen Osama bin Laden in mei 2011 werd gedood in Abbottabad. Zo’n 500.000 documen­ten (waaronder artikelen, rapporten en het dagboek van Bin Laden) zijn nu beschik­baar voor het publiek. De documenten zijn beschikbaar via de website van de CIA, gecategoriseerd (audio, video, beeld en geschreven documenten), maar niet ontslo­ten.
Een studie van deze documenten kan bijdragen aan een beter inzicht in al Qa’ida. Daarbij zou moeten worden ingegaan op de rol die het Westen speelt in de interne beleidsvoering van al Qa’ida. Welke nieuwe inzichten geeft het Bin Laden-archief over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het leiderschap van de beweging. Welke politieke en militaire strategie wordt door al Qa’ida nagestreefd? Wat leert de informatie uit het archief ons over de wijze waarop al Qa’ida als organi­satie is ingericht en functioneert (intern, en in relatie tot gelieerde organisaties en geestverwanten, in het motiveren en aansturen van uitvoerders)?

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Archief Bin Laden
Organisatie(s):
WODC, RAND Europe
Projectnummer:
2995
Operationele status:
Lopend