Evaluatie werking extra begeleiding en toezichtlocaties (ebtl)

Veiligheid en preventie / Preventie

Evaluatie werking extra begeleiding en toezichtlocaties (ebtl)

Samenvatting

In reactie op problemen met overlast gevende asielzoekers zijn in 2017 twee zoge­heten Extra begeleiding en toezichtlocaties (EBTL) van start gegaan. Daarmee wordt beoogd de reguliere opvangcentra te ontlasten. Tevens zouden overlastgevers door middel van gedragsinterventies moeten worden bewogen tot beter gedrag. De komst van de huidige twee EBTL-vestigingen zou bovendien een preventief signaal uitzenden naar andere potentiële overlastgevers.
Het onderzoek geeft antwoord op de vraag in hoeverre deze doelen zijn bereikt. Ook wordt geïnventariseerd welke typen asielzoekers te vinden zijn in de ETBL’s, wat de gemiddelde verblijfsduur is en hoe het is gesteld met de bezettingsgraad. Voorts is er in het onderzoek aandacht voor de ervaringen van ETBL-bewoners zelf. Het onderzoek omvat een plan- en procesevaluatie.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie werking extra begeleiding en toezichtlocaties (ebtl)
Organisatie(s):
WODC, Bureau Beke
Projectnummer:
3000
Operationele status:
Lopend