Vervolgevaluatie van de Wet biometrie vreemdelingenketen

Wetgeving en beleid / Verordening

Vervolgevaluatie van de Wet biometrie vreemdelingenketen

Samenvatting

De toegang, toelating, uitzetting van en het toezicht op vreemdelingen is in Nederland geregeld in de Vreemdelingenwet 2000 (hierna: Vw 2000). Met de Wet van 11 december 2013 tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de uitbreiding van het gebruik van biometrische kenmerken in de vreemdelingenketen in verband met het verbeteren van de identiteitsvaststelling van de vreemdeling (hierna: Wet biometrie vreemdelingenketen, Wbvk) is per 1 maart 2014 de Vw 2000 gewijzigd.
De Wbvk voorziet in een uitbreiding van het gebruik van biometrie in de vreemdelingenketen. De afname en verwerking van een gezichtsopname en tien vingerafdrukken van in beginsel alle vreemdelingen in alle vreemdeling-rechtelijke processen is mogelijk gemaakt. Daarnaast kunnen deze biometrische gegevens centraal in de vreemdelingenadministratie (de Basisvoorziening Vreemdelingen, afgekort BVV) worden opgeslagen en kunnen zij worden geraadpleegd. In 2016 heeft een eerste evaluatie van de Wet Biometrie plaatsgevonden (Zie link bij: Meer informatie). Dit onderzoek is een vervolg van deze evaluatie.
De probleemstelling van het onderzoek bestaat uit twee onderdelen:

 1. In welke mate bereikt de Wbvk zijn doelen?
 2. Hoe verhoudt de wet zich tot de Europese ontwikkelingen tot implementatie van informatiesystemen waarin biometrie wordt opgeslagen?

Inhoudsopgave

Colofon
Samenvatting

 1. Inleiding
 2. Beleidsreconstructie
 3. Juridisch kader
 4. Procesevaluatie
 5. Kwaliteit en betrouwbaarheid van de biometrische gegevens
 6. Gebruik van biometrie in de vreemdelingenketen
 7. Analyse
 8. Europeesrechtelijke ontwikkelingen
 9. Samenvatting en conclusies

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Winter, H., Bex-Reimert, V., Geertsema, B., Hollenberg, S., Krol, E.
Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit rechtsgeleerdheid, WODC
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit rechtsgeleerdheid
Jaar van uitgave:
2019
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit Rechtsgeleerdheid

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Wet Biometrie
Projectnummer:
3003
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie