Opsporing, vervolging en verstoring van cybercriminaliteit

Opsporing, vervolging en verstoring van cybercriminaliteit

Cybercrime onderzoeksagenda

Samenvatting

Door digitalisering van de samenleving is er steeds meer ruimte voor nieuwe vormen van criminaliteit, zoals cybercriminaliteit. Het Internet kent geen fysieke of geografische grenzen. Kenmerkend voor cybercriminaliteit is dan ook de schaal waarop het kan worden uitgevoerd. Daarnaast moet het bewijs vaak grotendeels online worden gezocht en verzameld. Dat heeft invloed op het opsporingsproces en betekent ook dat internationale samenwerking van belang is bij het tegengaan van cybercriminaliteit. Het onderzoek maakt deel uit van een groter onderzoeksprogramma dat op verzoek van DGSenB, DGRR en DGPOL door het WODC is opgesteld en moet voorzien in een integrale aanpak van cybercriminaliteit (Cybersecuritybeeld Nederland 2018, NCTV).
Het onderzoek dient inzicht te bieden in de opsporing en vervolging van verschillende (ernstige) vormen van cybercriminaliteit door de politie. Er wordt nagegaan welke keuzes worden gemaakt en welke opsporingsmiddelen worden ingezet bij de opsporing en vervolging van ernstige vormen van cybercriminaliteit, en in hoeverre hiermee gewenste en neveneffecten worden gesorteerd. Ook wordt gekeken in hoeverre door het opsporingsonderzoek een betere informatiepositie wordt opgebouwd jegens (in het online domein vaak anonieme) verdachten en door hen gehanteerde werkwijzen en hoe deze informatiepositie kan worden gebruikt om acties te verrichten - die niet alleen gericht zijn op opsporing en vervolging van verdachten, maar ook op het tegenhouden van illegale online activiteiten.
De focus van het onderzoek ligt op het beschrijven van de opsporing en vervolging en de verstoring van cybercriminaliteit vanuit het perspectief van de politie en het Openbaar Ministerie. Meer specifiek zal worden gekeken naar de opsporing, vervolging en verstoring van innovatieve, technisch complexe vormen van cybercriminaliteit of zaken met een hoge maatschappelijke impact. Bijvoorbeeld grootschalige ID-fraude, grootschalige online drugshandel en Ddos aanvallen gericht op, of hacking van, belangrijke organisaties.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Opsporing, vervolging en verstoring van cybercriminaliteit; cybercrime onderzoeksagenda
Projectnummer:
3004
Operationele status:
Lopend