Quick scan Belgische procedure voor invordering van onbetwiste schulden

Quick scan Belgische procedure voor invordering van onbetwiste schulden

Samenvatting

In België is in juli 2016 een nieuwe buitengerechtelijke incassoprocedure voor vorderingen tussen bedrijven in werking getreden.1 Deze procedure voor Invordering van Onbetwiste Schulden (hierna IOS-procedure) moet de inning van geldschulden makkelijker, sneller en goedkoper maken voor bedrijven. De gedachte is dat het innen van vorderingen gemakkelijker wordt, omdat een lange en kostbare procedure bij de rechter vermeden kan worden.
De meerwaarde van een dergelijke procedure voor de Nederlandse situatie is niet zonder meer duidelijk. De vraag is in hoeverre deze procedure sneller en goedkoper is dan de Nederlandse verstekprocedure en in hoeverre deze procedure – geheel buiten de rechtbank om – voldoende rechtsbescherming biedt.
In het onderhavige onderzoek worden de kenmerken van de IOS-procedure beschreven. Tevens wordt ingegaan op de mogelijke voor- en nadelen van invoering van de Belgische IOS-procedure voor bedrijven in Nederland.

Inhoudsopgave

Afkortingen

  1. Inleiding
  2. Kenmerken IOS-procedure
  3. Voor- en nadelen IOS-procedure in België
  4. Mogelijke voor- en nadelen voor Nederland
  5. Samenvatting en conclusie

Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Voert, M. ter, Lierop, L.E.H.P. van
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2019
Reeks:
Memorandum 2019-01
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Quick scan Belgische IOS procedure
Projectnummer:
3005
Operationele status:
Afgerond