Quick scan Belgische IOS procedure

Civiel recht en civiel proces / Faillissement

Quick scan Belgische IOS procedure

Samenvatting

De Belgische Invordering van Onbetwiste Schulden procedure (IOS-procedure) is in juli 2016 in werking getreden en staat alleen open voor vorderingen in zogenaamde business to business-relaties. Doel van deze procedure is de verhaalspositie van het midden- en kleinbedrijf (mkb) te versterken. Invoering van een soortgelijke IOS-procedure in Nederland zou kunnen bijdragen aan de verhaalspositie van het Nederlandse mkb. De gedachte is dat het innen van vorderingen voor schuldeisers gemakkelijker wordt, omdat een lange en kostbare procedure bij de rechter vermeden kan worden. De Minister heeft, op verzoek van de Tweede Kamer, tijdens het Algemeen Overleg Rechtspraak op 25 april 2018, toegezegd onderzoek te doen naar de mogelijke voordelen van de (IOS-procedure) voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) (Aanhangsel Handelingen Tweede Kamer, Vergaderjaar 2017-2018, 1446 (beantwoording Kamervragen) en Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2017-2018, 29279, 438).

Het onderzoek gaat in op wat de kenmerken zijn van de Belgische IOS-procedure. En wat de mogelijke voor- en nadelen zijn van invoering van de IOS-procedure voor midden- en kleinbedrijf in Nederland.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Quick scan Belgische IOS procedure
Projectnummer:
3005
Operationele status:
Afgerond