Draagvlak voor afsteken vuurwerk

Veiligheid en preventie / Preventie

Draagvlak voor afsteken vuurwerk

Analyse in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC)

Samenvatting

In het kader van de motie van de Tweede Kamerleden en Boer en Dik-Faber (Tweede Kamerstukken, vergaderjaar 2017–2018, 28 684, nr. 532) dienen m.b.t. de viering van de jaarwisseling 2018/2019 vier inspanningen verricht te worden. In de motie wordt gevraagd om de “effecten van nieuw ingevoerde maatregelen” in kaart te brengen. Het betreft de volgende inspanningen: 1. aanvulling landelijke cijfers jaarwisseling 2018-2019 (door IenW; JenV); 2. effect invoering vuurpijllanceerstandaard (door IenW); 3. ontwikkelingen publieke opinie (door JenV); en 4. quickscan openbare orde en veiligheid op gemeentelijk niveau (door JenV).
Dit onderzoek betreft inspanning 3 en heeft als doel het meten van de publieke opinie m.b.t de viering van de jaarwisseling. Het gaat na hoe de publieke opinie zich heeft ontwikkelt in het afgelopen jaar. Wat zijn de standpunten en ervaringen van Nederlanders met betrekking tot vuurwerk en het verloop van de jaarwisseling in 2018 en hoe verhouden deze zich tot de uitkomsten in 2014 en 2015? Uit eerder onderzoek van I&O Research (o.a. Vuurwerk; draagvlak voor gemeentelijke vuurwerkshow in combinatie met vuurwerkverbod particulieren, 2015) blijkt dat mensen in toenemende mate overlast van vuurwerk ervaren. Het draagvlak voor strengere handhaving wordt breder. Maar voor een vuurwerkverbod zonder alternatief is nog steeds geen meerderheid. Er is echter wel steun voor een verdere aanscherping van het vuurwerkbeleid op een aantal punten.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Afsteekgedrag
  3. Overlast en handhaving
  4. Draagvlak

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Klein Kranenburg, L., Kanne, P.
Organisatie(s):
WODC, I&O Research
Plaats uitgave:
Enschede
Uitgever:
I&O Research
Jaar van uitgave:
2019
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
I&O Research
 
Postbus 563
 
7500 AN Enschede
Telefoon:
(053) 48 25 000
E-mailadres:
info@ioresearch.nl
Website:
www.ioresearch.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Motie jaarwisseling 2018/2019
Projectnummer:
3012A
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie