Omvang incassomarkt

Strafrecht en strafproces / Incassobureau

Omvang incassomarkt

Actualisatie van kwantitatieve gegevens uit 2012

Samenvatting

In 2012 heeft het WODC kleinschalig onderzoek verricht naar de markt van buitengerechtelijke incasso (zie link bij: Meer informatie). Dit onderzoek bracht de aard en omvang van de markt in kaart. In deze notitie wordt nagegaan in hoeverre de cijfermatige gegevens uit deze rapportage nog actueel zijn, en wordt – voor zover haalbaar – de gegevens omtrent de omvang van de markt geactualiseerd. Er is gekeken naar de meest belangrijke spelers op de incassomarkt, te weten incassobureaus, gerechtsdeurwaarders en advocaten.

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Geurts, T.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2018
Reeks:
Fact sheets 2018-09
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Omvang incassomarkt: Actualisatie van kwantitatieve gegevens uit 2012
Projectnummer:
3015
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie