Evaluatie Wet positie en toezicht advocatuur

Strafrecht en strafproces / Klachtrecht

Evaluatie Wet positie en toezicht advocatuur

Eindrapportage

Samenvatting

Op 1 januari 2015 is de Wet positie en toezicht advocatuur, met uitzondering van artikel I, onderdeel R, (wijziging van artikel 26 Advocatenwet) in werking getreden. In deze wet is een evaluatiebepaling opgenomen (artikel VIa), binnen vijf jaar na inwerkingtreding van de wet omtrent de doeltreffendheid en effecten van de in artikel VIa genoemde artikelen. Het betreft de volgende onderdelen van de Advocatenwet:

 • nieuwe wijze van verwerking van de gegevens tableau;
 • kwaliteitstoetsen;
 • nieuwe organen NOVA i.c. het College van toezicht;
 • herziene wijze van toezicht en klachtafhandeling;
 • herzieningen in het tuchtrecht.

Het nieuwe stelsel van toezicht diende onafhankelijk, transparant, uniform, proactief en effectief te zijn. Om na te gaan of de wetswijziging dit heeft bewerkstelligd onder de omstandigheid dat in de advocatuur de vertrouwelijkheid van cliƫntengegevens dienen te worden gewaarborgd en voorts hoe de overige wijzigingen (zoals in het tuchtrecht) in de praktijk werken en of deze een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de advocatuur vindt dit onderzoek plaats. Het bestaat uit een plan-, proces- en effectevaluatie.

Inhoudsopgave

Managementsamenvatting

 1. Inleiding
 2. Beleidsreconstructie
 3. Toezicht door lokale dekens
 4. Systeemtoezicht door het CvT
 5. Tuchtrecht
 6. Analyse
 7. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Winter, H., Herregodts, R., Krol, E., Schout, A.
Organisatie(s):
WODC, RUG - Pro Facto
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Pro Facto
Jaar van uitgave:
2020
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Pro Facto
Telefoon:
050 3139853
Fax:
050 3183426
E-mailadres:
profacto@pro-facto.nl
Website:
www.pro-facto.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Advocatenwet
Projectnummer:
3016
Operationele status:
Afgerond