Evaluatie Wet tegengaan huwelijksdwang

Migratie en integratie / Huwelijksdwang

Evaluatie Wet tegengaan huwelijksdwang

Samenvatting

De Wet Tegengaan huwelijksdwang voorziet in de afschaffing van kinderhuwelijken, een beperking van de erkenning van polygame huwelijken, een versoepeling van de grond nietigverklaring huwelijk en een (relatief) verbod neef/nichthuwelijken. De Wet heeft tot doel de huwelijksdwang verder te beteugelen en de erkenning van in het buitenland gesloten huwelijken te beperken tot hetgeen in overeenstemming met het in Nederland meer algemeen ervaren karakter van het huwelijk.
In dit onderzoek wordt nagegaan hoeveel gevallen van huwelijksdwang zich in de afgelopen jaren hebben voorgedaan. In hoeverre draagt deze wet bij aan het effectief tegengaan van gedwongen huwelijken? Is de wet voldoende uitvoerbaar?

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Wet tegengaan huwelijksdwang
Organisatie(s):
WODC, UM - Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Projectnummer:
3024
Operationele status:
Lopend