Vertrouwensverlies en wantrouwen in democratische rechtsstaat

Staats- en bestuursrecht / Burgers

Vertrouwensverlies en wantrouwen in democratische rechtsstaat

Samenvatting

Er is in Nederland een minderheid die géén vertrouwen heeft in de rechtsstaat en de instituties daarbinnen, zoals rechtspraak, OM en politie. Het is belangrijk om meer inzicht te krijgen in de oorzaken van dit wantrouwen, dit om verdere verharding en verdieping van het wantrouwen tegen te gaan. De effectiviteit van de overheid is in het geding. Burgers die geen vertrouwen hebben, zullen de overheid immers mijden, terwijl de overheid ook oplossingen kan bieden. Aannemelijk is dat de groep ‘wantrouwers’ vrij divers is: mét en zonder migratie-achtergrond, de extreme stemmer op links én rechts, jong en oud.
Het gaat in dit onderzoek om de aard en motieven van de (groepen) Nederlanders die geen vertrouwen hebben in de democratische rechtsstaat als breed begrip (politie, rechterlijke macht maar ook de overheid in ruime zin, politici, regering, mogelijk ook traditionele media). Het doel van dit onderzoek is een nauwkeuriger beeld te krijgen van deze groep, haar subgroepen en hun motieven. Welke factoren spelen een rol in hun verlies van vertrouwen of principieel wantrouwende houding? Zijn er perspectieven voor een terugkeer van vertrouwen?

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Vertrouwensverlies en wantrouwen in democratische rechtsstaat
Organisatie(s):
WODC, Verwey-Jonker Instituut
Projectnummer:
3027
Operationele status:
Lopend