Overkoepelend Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit

Strafrecht en strafproces / Minderjarigheid

Overkoepelend Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit

Samenvatting

De Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC) wordt verder uitgebreid om een breder inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit en de afdoeningen. Specifieke aandacht krijgen jeugdige daders van cybercrime. Er wordt een kwalitatief onderzoek naar verricht en ook de omvang van dit fenomeen krijgt aandacht. Voorts moet de monitor meer inzicht geven in detentieduur, recidive en resocialisatie.
De huidige monitor betreft de vijfde meting (Voorgaande meting: A.M. van der Laan en M.G.C.J. Beerthuizen, Monitor Jeugdcriminaliteit 2017; ontwikkelingen in de geregistreerde jeugdcriminaliteit in de jaren 2000 tot 2017, 2018). Dit deelproject betreft de herhaalmetingen van politie- en justitieregistraties van jeugdige verdachten, strafrechtelijke daders en afdoeningen tegen deze daders. Het gaat om het documenteren van ontwikkelingen in de Nederlandse geregistreerde jeugdcriminaliteit en de afdoening daarvan in de periode 2000 tot 2020. Het betreft registraties door de politie, het OM en door de gerechtelijke macht.
Dit is een deelproject van een onderzoek dat bestaat uit vijf delen. De andere deelprojecten zijn: Overkoepelend Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit (3034B), Jeugdige cyberdaders strafdossiers MJC (3034C), Hotspots MJC (3034D) en Resocialisatie MJC (3034E).

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Overkoepelend Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit
Projectnummer:
3034A
Operationele status:
Lopend