State of the art cybersecurity fase 2

State of the art cybersecurity fase 2

Samenvatting

In het streven om te komen tot een NCTV-brede en meerjarige onderzoeksagenda programmeert de NCTV in 2019 drie wetenschappelijke states of the art op drie domeinen: crisisbeheersing, contraterrorisme en extremisme, en cybersecurity. De states of the art moeten (globaal) duidelijk maken wat de eventuele witte vlekken zijn in de kennis van de NCTV. Het gaat daarbij niet alleen om de gedragingen van de individuen, organisaties en bewegingen of staten die de (potentiële) dreiging veroorzaken, maar ook om diegenen die zich daartegen (zouden moeten) keren.
De resultaten van deze states of the art fase 1 vormen bouwstenen voor de states of the art fase 2. Wat betreft cybersecurity zijn er twee thema's gekozen die verder onderzocht dienen te worden, te weten cybersecurity governance vanuit het nationale veiligheidsperspectief en beveiliging van de vitale infrastructuur.
Het onderzoek analyseert de aard, ernst en omvang van de (huidige en potentiële) dreigingen voor de cybersecurity. Ook bevat het een kostenbatenanalyse van methoden, technieken en technologieën om effectief en efficiënt om te gaan met de dreigingen voor de cybersecurity. Daarnaast geeft het inzicht in zowel de vereiste als beschikbare capaciteiten bij de overheid en de samenleving bij de bescherming van de cybersecurity. In deze tweede fase van het onderzoek zal de relevante literatuur inhoudelijk worden geanalyseerd.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
State of the art cybersecurity fase 2
Organisatie(s):
WODC, RAND Europe
Projectnummer:
3051
Operationele status:
Lopend