Evaluatie College gerechtelijk deskundigen

Civiel recht en civiel proces / Deskundigen

Evaluatie College gerechtelijk deskundigen

Samenvatting

De kerntaken van het College gerechtelijk deskundigen zijn het (her)normeren van forensische deskundigheidsgebieden en het toetsen van individuele forensische deskundigen aan deze normen. Dit ter beoordeling van de vraag of een deskundige kan worden ingeschreven in het register gerechtelijk deskundigen. In 2014 heeft een eerste evaluatie van het Nederlands Register Gerechtelijke Deskundigen (NRGD) plaatsgevonden, met als doel te beschrijven op welke wijze het NRGD bij kan dragen aan de beoogde doelstellingen van de Wet deskundigen in strafzaken en het opsporen van mogelijke knelpunten die zich in de praktijk voordoen (J. de Ridder, C.P.M. Akerboom, R.A. Hoving, L.T. Schudde en N. Struiksma, Evaluatie Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen, Po Facto, 2014).
De kernvragen van deze evaluatie zijn hoe doelmatig en doeltreffend het College deze taken uitvoert. Heeft het College tussen 2014 en 2018 zijn doelen bereikt wat betreft (her)normering van deskundigheidsgebieden en toetsen van deskundigen aan deze normen? En hoe is het College met de aandachtspunten omgegaan die in de evaluatie uit 2014 naar voren kwamen? Het betreft de registratie, normering en hernormering en kwaliteit van geleverde diensten in strafzaken.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Dankwoord
Afkortingen

  1. Inleiding
  2. Methodische verantwoording
  3. Formeel kader NRGD-stelsel
  4. Normering en hernormering
  5. (Her)inschrijving, afwijzing en doorhaling
  6. Kwaliteit NRGD
  7. Doelrealisatie
  8. Aandachtspunten
  9. Conclusies

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Nauta, O., Abraham, M., Piepers, N.
Organisatie(s):
DSP-groep, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
DSP-groep
Jaar van uitgave:
2020
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
DSP-groep
 
Van Diemenstraat 374
 
1013 CR Amsterdam
Telefoon:
020 6257537
E-mailadres:
dsp@dsp-groep.nl
Website:
www.dsp-groep.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie doelmatigheid en doeltreffendheid College gerechtelijk deskundigen
Projectnummer:
3057
Operationele status:
Afgerond