Coffeeshops in Nederland 2018

Veiligheid en preventie / Bestuurlijke preventie

Coffeeshops in Nederland 2018

Aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-2018

Samenvatting

Dit rapport bespreekt de resultaten van de veertiende meting van het aantal gedoogde verkooppunten van cannabis (coffeeshops) in Nederland en het gemeentelijk coffeeshopbeleid. In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid volgt onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval sinds 1999 de ontwikkelingen rond coffeeshops nauwgezet met behulp van deze monitor. Voor deze meting is in de periode april 2019 tot en met juni 2019 aan de verantwoordelijke ambtenaren van alle Nederlandse gemeenten een vragenlijst voorgelegd. De respons onder de gemeenten met minimaal één coffeeshop (coffeeshopgemeenten) en de gemeenten zonder coffeeshopbeleid bedraagt wederom 100%. De monitor kent vier onderwerpen: aantallen coffeeshops; gemeentelijk beleid; handhavingsbeleid; en sanctiebeleid.
De vorige meting is in 2017 uitgekomen (Zie Link bij: Meer informatie).

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Aantallen coffeeshops in Nederland
  3. Gemeentelijk beleid
  4. Handhavingsbeleid
  5. Conclusies

Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Mennes, R., Schoonbeek, I., Molen, J. van der, Bieleman, B.
Organisatie(s):
Breuer & Intraval, WODC
Plaats uitgave:
Groningen/Rotterdam
Uitgever:
Breuer & Intraval
Jaar van uitgave:
2019
ISBN:
978-90-8874-274-3
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Breuer & Intraval
 
Trompsingel 37B
 
9724 DA Groningen/Rotterdam
Telefoon:
050- 312 62 26
Website:
https://www.breuerintraval.nl/

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Coffeeshops in Nederland 2018
Projectnummer:
3060A
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie