Coffeeshops in Nederland 2018

Strafrecht en strafproces / Beleidsregel

Coffeeshops in Nederland 2018

Samenvatting

Het aantal coffeeshops en het gemeentelijke beleid inzake coffeeshops worden sinds 1999 gevolgd in een monitor. Er dient in 2019 een nieuwe monitor te komen over 2017 en 2018. Centraal daarin staat de actuele situatie inzake coffeeshops in de gemeenten. Welk vestigings- en handhavingsbeleid voeren Nederlandse gemeenten deze jaren? Hoe heeft het aantal coffeeshops in de afgelopen twee jaar zich ontwikkeld en wat is de geografische verdeling over gemeenten en qua gemeenteomvang? Wat valt op in vergelijking met eerdere jaren?
Het onderzoek bestaat uit twee fasen. Dit eerste deelonderzoek heeft betrekking op het aantal coffeeshops in Nederland en het gemeentelijk coffeeshopbeleid (projectnr 3060A). Omdat het meest recente onderzoek naar het aantal coffeeshops en het gemeentelijk coffeeshopbeleid zich richtte op de situatie in 2016 (B. Bieleman, R. Mennes en M. Sijtstra, Coffeeshops in Nederland 2016; aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-2016, 2017), ligt de focus in dit eerste deel op 2017, 2018 en de eerste helft van 2019.

In het tweede deelonderzoek staan de ontwikkelingen in coffeeshop- en softdrugstoerisme, softdrugsgerelateerde overlast en illegale verkoop van softdrugs centraal (projectnr. 3060B). Omdat het meest recente onderzoek naar (onder meer) coffeeshop- en softdrugstoerisme zich richtte op de situatie in 2017 (R. Mennes, I. Schoonbeek, J. van der Molen, B. Bieleman, Monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid; meting 2017, 2018) ligt de focus van het tweede deel van het onderzoek op het jaar 2018 en op een groot deel van het jaar 2019.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Coffeeshops in Nederland 2018
Organisatie(s):
WODC, Breuer & Intraval
Projectnummer:
3060A
Operationele status:
Lopend