Monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid : meting 2018

Staats- en bestuursrecht / Overheidsbeleid

Monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid : meting 2018

Samenvatting

Sinds 2014 wordt het coffeeshopbeleid landelijk gemonitord. Voor het jaar 2018 wordt nagegaan welke ontwikkelingen er zijn in aard, omvang en geografische spreiding van het coffeeshoptoerisme en softdrugstoerisme, de softdruggerelateerde overlast en illegale verkoop. Deze ontwikkelingen dienen te worden afgezet tegen eerdere resultaten die gemeten zijn vanaf 2014.

Het onderzoek bestaat uit twee fasen. Het eerste deelonderzoek heeft betrekking op het aantal coffeeshops in Nederland en het gemeentelijk coffeeshopbeleid (projectnr 3060A).

In dit tweede deelonderzoek staan de ontwikkelingen in coffeeshop- en softdrugstoerisme, softdrugsgerelateerde overlast en illegale verkoop van softdrugs centraal (projectnr. 3060B). Omdat het meest recente onderzoek naar (onder meer) coffeeshop- en softdrugstoerisme zich richtte op de situatie in 2017 (R. Mennes, I. Schoonbeek, J. van der Molen, B. Bieleman, Monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid; meting 2017, 2018) ligt de focus van dit tweede deel van het onderzoek op het jaar 2018 en op een groot deel van het jaar 2019.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid : meting 2018
Organisatie(s):
WODC, Breuer & Intraval
Projectnummer:
3060B
Operationele status:
Lopend