Monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid

Criminaliteit en delicten / Drugtoerisme

Monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid

Meting 2018

Samenvatting

Bij het ministerie van Justitie en Veiligheid is de behoefte ontstaan om de ontwikkelingen die samenhangen met het coffeeshopbeleid te volgen. Vanuit deze behoefte is een monitor tot stand gekomen waarmee de ontwikkelingen in het coffeeshop- en softdrugstoerisme, de situatie rondom de coffeeshops en de illegale verkoop van softdrugs in Nederland worden gevolgd. Voor deze monitor zijn reeds drie metingen uitgevoerd over respectievelijk de jaren 2014, 2015, 2016 en 2017. In dit rapport wordt verslag gedaan van de vijfde meting die betrekking heeft op het kalenderjaar 2018.

De meting over het voorgaande jaar is te vinden via de link hieronder bij: 'Meer informatie'.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Cijfermatige systeemkennis
  3. Coffeeshop- en softdrugstoerisme
  4. Situatie rondom coffeeshops
  5. Illegale verkoop van softdrugs
  6. Conclusies

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Mennes, R., Schoonbeek, I., Pieper, R., Bieleman, B.
Organisatie(s):
Breuer & Intraval, WODC
Plaats uitgave:
Groningen/Rotterdam
Uitgever:
Breuer & Intraval
Jaar van uitgave:
2020
ISBN:
978-90-8874-283-5
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Breuer & Intraval
 
Trompsingel 37B
 
9724 DA Groningen/Rotterdam
Telefoon:
050- 312 62 26
Website:
https://www.breuerintraval.nl/

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid Meting 2018
Projectnummer:
3060B
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie