Evaluatie Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

Criminologie en victimologie / Sociale veiligheid

Evaluatie Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

Samenvatting

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is in 2004 opgericht door publieke en private partijen en beoogt de maatschappelijke veiligheid te vergroten. Deze doelstelling wil het CCV bereiken door de ontwikkeling en beschikbaarstelling van kennis en instrumenten op het gebied van criminaliteitspreventie en veiligheid, gericht op een integrale aanpak door samenwerking tussen (semi-)publieke en private organisaties.
De centrale probleemstelling in dit onderzoek is: ‘In hoeverre heeft het CCV in de periode 2013-2018 zijn algemene doelstelling gerealiseerd, hoe verhoudt dat beeld zich tot de vorige evaluatie van 2013, in hoeverre heeft het CCV opvolging gegeven aan de aanbevelingen uit de vorige evaluatie en in hoeverre is het huidige CCV in overeenstemming met het gewenste toekomstbeeld dat betrokkenen hebben voor de organisatie.’

Inhoudsopgave

Managementsamenvatting
Management summary

  1. Inleiding
  2. Probleemstelling en aanpak
  3. Onderzoeksverantwoording
  4. Schets van het CCV
  5. Verhouding tot het ministerie van Justitie en Veiligheid
  6. Aanbod en waardering van de producten en diensten
  7. Het toekomstbeeld
  8. Conclusies

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bilo, N., Huberts, S., Veen, S. van der, Wilms, P.
Organisatie(s):
Significant APE, WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Significant APE
Jaar van uitgave:
2019
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Significant APE
 
Parijsboulevard 209d
 
3541 CS Utrecht
E-mailadres:
info@significant.nl
Website:
https://ape.significant-groep.nl/

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
Projectnummer:
3069
Operationele status:
Afgerond