Evaluatie Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Veiligheid en preventie / Preventie

Evaluatie Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Samenvatting

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is een onafhankelijke stichting die partijen helpt om Nederland veiliger en leefbaarder te maken. Het is een intermediair tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid, gemeenten en bedrijfsleven en draagt als zodanig bij aan diverse beleidsdoelstellingen van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
Uit de vorige evaluatie van 2013 is gebleken dat het CCV in de periode 2010-2012 heeft bijgedragen aan maatschappelijke veiligheid door het ondersteunen van andere organisaties (A. van Kampen en E. Warners, Quick scan doeltreffendheid van het CCV, Berenschot, 2013). De evaluatie resulteerde in een viertal beleidsadviezen. Dit evaluatieonderzoek moet uitwijzen in hoeverre er opvolging is gegeven aan deze adviezen. Sluiten de geleverde diensten beter aan op de behoefte en worden private partijen beter bediend? Ook wordt onderzocht of output en outcome zorgvuldiger worden gemonitord en of de communicatie met het ministerie van Justitie en Veiligheid is verbeterd. Voldoet het huidige CCV aan het gewenste beeld en waar moet nog aan worden gewerkt?

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
Organisatie(s):
WODC, APE Public Economics bv
Projectnummer:
3069
Operationele status:
Lopend