Experiment gesloten coffeeshopketen

Criminaliteit en delicten / Drugtoerisme

Experiment gesloten coffeeshopketen

Samenvatting

In het regeerakkoord van kabinet Rutte III is de keuze gemaakt om te starten met een experiment met een ‘gesloten coffeeshopketen’. Het experiment moet informatie opleveren die een volgend kabinet in staat stelt een beredeneerde keuze te maken over de toekomst van het Nederlandse cannabisbeleid. Het ‘Experiment gesloten coffeeshopketen’ start in 2020 met de voorbereidingsfase, waarna naar verwachting in 2021 de experimenteerfase begint. In die fase wordt legaal geteelde cannabis verkocht door coffeeshops in gemeenten die aan het experiment deelnemen.

Het onderzoek naar het experiment bestaat uit drie fasen, namelijk een nulmeting tijdens de voorbereidingsfase, monitoring ten tijde van de experimenteerfase en een evaluatie van het experiment. Het gehele onderzoek duurt naar verwachting ten minste vijf jaar. Het onderzoek moet in kaart brengen in hoeverre en op welke wijze het mogelijk is om een ‘gesloten keten’ te creëren, waarbij uitsluitend op kwaliteit gecontroleerde cannabis, zonder inmenging van criminelen, aan coffeeshops wordt geleverd. Ook moet het onderzoek duidelijk maken welke eventuele effecten deze ‘gesloten keten’ heeft op ontwikkelingen op het gebied van openbare orde, veiligheid, overlast en volksgezondheid.

Voor meer informatie over het onderzoek kan contact opgenomen worden met Lars Heuts van het WODC: (l.f.heuts@wodc.nl)

Contactgegevens van de onderzoekers:

Breuer&Intraval
Expertise: Algemene coördinatie en Overlast
Projectleider: Ralph Mennes (050 312 62 26; ralph.mennes@breuerintraval.nl)

RAND Europe
Expertise: Niet-gedoogde markt
Projectleider: Stijn Hoorens (+32 2669 2400; hoorens@randeurope.org)

Trimbos-instituut
Expertise: Gezondheid
Projectleider: Margriet van Laar (030 297 1100; mlaar@trimbos.nl)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Experiment gesloten coffeeshopketen
Organisatie(s):
Breuer & Intraval, Rand Europe, Trimbos-instituut, WODC
Projectnummer:
3082
Operationele status:
Lopend