Bevorderen van betalingsregelingen tussen schuldeiser en schuldenaar

Civiel recht en civiel proces / Schuldsanering

Bevorderen van betalingsregelingen tussen schuldeiser en schuldenaar

Samenvatting

Schuldeisers zouden pas de gang naar de rechter moeten maken nadat gebleken is dat het treffen van een betalingsregeling met een wanbetaler niet mogelijk is. Het onderzoek moet uitwijzen welke belemmeringen thans worden ervaren om tot een betalingsregeling te komen om vervolgens na te gaan wat er nodig is om dergelijke regelingen te bevorderen. Vanuit de rechtspraak is de wens geuit om de rechter de (wettelijke) mogelijkheid te geven om partijen te dwingen een passende betalingsregeling te treffen als een schuldeiser zich in het incassotraject onredelijk heeft opgesteld. Het ministerie van Justitie en Veiligheid bekijkt in hoeverre het mogelijk is de bestaande jurisprudentie zodanig te codificeren dat rechters een betaling in termijnen kunnen opleggen. Ook wordt onderzocht hoe een betalingsregeling voorafgaand aan de zitting kan aansluiten bij de bevoegdheid van de rechter om een betalingsregeling te treffen. Daarnaast wordt bekeken hoe een betalingsregeling voor de zitting kan worden gestimuleerd zodat zoveel mogelijk betalingsregelingen in het minnelijk incassotraject worden getroffen ter voorkoming van (buitengerechtelijke en gerechtelijke) kosten.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Bevorderen van betalingsregelingen tussen schuldeiser en schuldenaar
Organisatie(s):
WODC, Hogeschool Utrecht - Instituut Social Work
Projectnummer:
3098
Operationele status:
Afgerond