Monitor stelselwijziging vrijheidsbeneming justitiële jeugd (VIV JJ)

Monitor stelselwijziging vrijheidsbeneming justitiële jeugd (VIV JJ)

Samenvatting

Het WODC is gevraagd een onderzoeksprogramma op te stellen waarmee het beleidstraject Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiƫle Jeugd (VIV JJ) gedurende tien jaar kan worden gemonitord. Het doel van het beleidstraject is te komen tot een nieuw stelsel van jeugddetentie. De bouwstenen daarvoor zijn: 1. een efficiƫnt en effectief proces van plaatsing en screening; 2. lokale en/of regionale lager beveiligde plaatsen; en 3. landelijke, specialistische voorzieningen waarin jongeren met een specifiek profiel specialistische zorg en beveiliging krijgen. De algehele doelstelling van dit nieuwe stelsel is om de recidive te laten dalen. De beoogde maatschappelijke impact is een veilige(re) samenleving.
Voorafgaand aan het traject moet inzichtelijk worden welke evalueerbare doelen kunnen worden gesteld, zodat in de volgende beleidsdoorlichting Jeugd duidelijk wordt wat het effect van VIV JJ is geweest op recidive. Ook moet een nulmeting plaatsvinden.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Monitor stelselwijziging vrijheidsbeneming justitiële jeugd (VIV JJ)
Organisatie(s):
WODC, DSP-groep
Projectnummer:
3112
Operationele status:
Lopend