Inzicht in stijging recidive onder jeugdigen

Detentie en reclassering / Ex-gedetineerden

Inzicht in stijging recidive onder jeugdigen

Samenvatting

Uit recente cijfers van de WODC Recidivemonitor, die reiken tot en met het uitstroomjaar 2015 (G. Weijters, S. Verweij, N. Tollenaar en J. Hill, Recidive onder justitiabelen in Nederland; verslag over periode 2006-2018, 2019) blijkt dat de recidive onder jeugdigen stijgt, met name ook de recidive onder diegenen die in een Justitiƫle Jeugdinrichting (JJI) hebben gezeten. Ruim een derde (38%) van de veroordeelde jongeren binnen twee jaar weer in de fout gaat. Het is de vraag of deze stijging doorzet en of er sprake is van een algemene stijging in recidive of alleen bij specifieke subpopulaties.
Het onderzoek biedt een nadere analyse van de recente ontwikkelingen in recidive onder jeugdige daders om de stijging tussen 2012 en 2015 nader te duiden en gaat in op mogelijke verklaringen voor deze stijging. Daarbij kan het gaan om maatschappelijke ontwikkelingen, beleidsmatige ontwikkelingen, registratie effecten of filterwerking in de jeugdstrafrechtketen.

Dit onderzoek kent twee onderscheiden fasen. Het eerste beschrijvende deel betreft een nadere duiding van de groep jeugdige daders op basis van OBJD-data. Het tweede deel betreft het gebruiken van extra databronnen om de duiding van de groep verder uit te werken en vervolgens het analyseren van mogelijke verklaringen voor de stijging van de recidive.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Inzicht in stijging recidive onder jeugdigen
Projectnummer:
3113
Operationele status:
Lopend