Geweld tegen politieambtenaren

Staats- en bestuursrecht / Brandweer

Geweld tegen politieambtenaren

Samenvatting

De Minister van J&V heeft in september 2019 de oprichting aangekondigd van een speciale taskforce, die effectieve maatregelen moet gaan nemen om het geweld tegen politie en hulpverleners met een publieke taak terug te dringen (in het Algemeen Overleg (AO) Politie van 5 september 2019). Bij de beroepsgroepen gaat het onder meer om politieambtenaren, brandweerlieden, ambulance medewerkers (geneeskundige hulpverlening), gevangenismedewerkers, medewerkers van jeugdzorginstellingen en medewerkers in de migratieketen.
In het verleden is vooral aandacht besteed aan het weerbaar maken van de mogelijke slachtoffers, het bieden van nazorg, het effectief vervolgen van de daders en het verhogen van de strafmaat. Dit onderzoek gaat nader in op de oorzaken van de agressie en het geweld en de mogelijke maatregelen daartegen.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Geweld tegen politieambtenaren
Organisatie(s):
WODC, UL - Plato
Projectnummer:
3153
Operationele status:
Lopend