Haalbaarheidsonderzoek recidive meten obv politiedata

Criminologie en victimologie / Delinquenten

Haalbaarheidsonderzoek recidive meten obv politiedata

Samenvatting

Binnen de Recidivemonitor van het WODC worden justitiegegevens uit de Onderzoeks- en Beleidsdatabase Justitiƫle Documentatie (OBJD) gebruikt om zicht te krijgen op de recidive van verschillende dadergroepen.
Voor sommige dadergroepen lijkt de OBJD echter niet de meest geschikte bron om recidive te meten, zoals bijvoorbeeld verdachten van kindermishandeling. Vaak worden verdachten van kindermishandeling wel gemeld bij politie, maar direct doorverwezen naar hulpinstanties en gaan ze niet verder het justitiƫle traject in. Deze personen en hun eventuele recidivedelicten komen dus niet of niet volledig in beeld door uit te gaan van justitieregistraties. Door eerder in de keten te kijken naar politiecontacten kan het feitelijke herhalingsgedrag beter worden benaderd. Dit vraagt om na te gaan of en op welke wijze politiedata gebruikt kunnen worden om recidiveonderzoek uit te voeren.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Haalbaarheidsonderzoek recidive meten obv politiedata
Projectnummer:
3166
Operationele status:
Lopend