Tip en Beloningsgelden

Tip en Beloningsgelden

Samenvatting

Het gebruik van tips van burgers is een vaste waarde binnen de bestrijding van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Het betreft tips over ‘ondermijnende misdrijven’, dat wil zeggen: geweldsmisdrijven, drugsmisdrijven, witwassen en corruptie. Over de mate waarin de hoogte van het tipgeld en een beloning van invloed zijn op de bereidheid van burgers om informatie te verstrekken die leidt tot opheldering van een misdrijf of aanhouding van een verdachte is weinig bekend. Het onderzoek is een verkenning om na te gaan wat er bekend is over de invloed van tip- en beloningsgelden op de bereidheid van burgers tot het geven van tips aan de politie. Het gaat daarbij om de beschikbare gegevens te inventariseren en waar mogelijk een vergelijking te maken met ervaringen die in het buitenland met deze instrumenten bestaan. De resultaten van het onderzoek zullen worden gebruikt voor een expertmeeting met deskundigen van politie en Openbaar Ministerie en gedragswetenschappers. Op basis van de uitkomsten kan worden bezien welke mogelijkheden er zijn om de inzet van tip- en beloningsgelden op zo effectief mogelijke wijze te benutten.
Gezien de toezegging aan de Tweede Kamer (brief minister van Justitie en Veiligheid aan Tweede Kamer over Bestrijding georganiseerde criminaliteit d.d. 15 juni 2020, Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2019-2020, 29911, nr. 279) wordt, naast informatie over Nederland, in het onderzoek ook informatie over een beperkt aantal andere landen betrokken. Deze landen worden geselecteerd op basis van snel beschikbare relevante informatie, met een voorkeur voor Europese landen, de Verenigde Staten, Australië of Canada.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Tip en Beloningsgelden
Projectnummer:
3167
Operationele status:
Lopend