Verkenning evidence based interventies

Verkenning evidence based interventies

Samenvatting

Welke evidence-based interventies die de basisvoorwaarden voor een succesvolle re-integratie helpen bevorderen en/of recidive helpen verminderen, kunnen in Nederland binnen detentie (van volwassenen) worden ingezet? De vijf basisvoorwaarden voor succesvolle re-integratie die zijn genoemd in de visie op gevangenisstraffen uit 2018 zijn wonen, werk en inkomen, schuldenaanpak, identiteitsbewijs en zorg en zorgverzekering (Recht doen, kansen bieden; naar effectievere gevangenisstraffen, 2018). Sinds 2019 wordt daar consequent een zesde, ‘het opbouwen of versterken van een positief ondersteunend sociaal netwerk’, aan toegevoegd.
In dit onderzoek gaat het om evidence-based interventies die bijdragen aan (een van) deze zes basisvoorwaarden voor re-integratie en/of recidivevermindering. Het draagt bij aan de uitvoering van de motie Van Wijngaarden c.s. (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2018-2019, 35122 nr. 20).

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Verkenning evidence based interventies
Organisatie(s):
WODC, Regioplan Beleidsonderzoek
Projectnummer:
3168
Operationele status:
Lopend