Totstandkoming en functioneren van de CSG's

Totstandkoming en functioneren van de CSG's

Samenvatting

Het doel van het is om te beschrijven hoe het Centrum Seksueel Geweld (CSG) zich heeft ontwikkeld van de oprichting van de eerste locatie van het CSG tot het huidige landelijk dekkende netwerk van 16 locaties, hoe de bestuurlijke inbedding en aansturing van het CSG is georganiseerd en hoe de samenwerking binnen het CSG is georganiseerd en verloopt. Het gaat hierbij niet om een evaluatie van de zorg die aan slachtoffers wordt geboden. De focus van het onderzoek ligt specifiek op de bestuurlijk-organisatorische context en de samenwerking binnen de netwerkorganisatie die het CSG is. Het gaat daarbij niet alleen om de samenwerking tussen de partijen die de daadwerkelijke zorg aan slachtoffers bieden, maar ook om de samenwerking met andere partners binnen het samenwerkingsverband. Daarbij staan niet alleen de regionale locaties van het CSG centraal maar ook het landelijk bureau.
Op basis van deze beschrijving van de bestuurlijk-organisatorische ontwikkeling en governance van de organisatie dient het onderzoek te leiden tot aanbevelingen met betrekking tot (de randvoorwaarden) voor verdere bestuurlijke doorontwikkeling van het CSG.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Totstandkoming en functioneren van de CSG's
Organisatie(s):
UU - Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO)
Projectnummer:
3171
Operationele status:
Lopend