Het onderzoek ter zitting

Strafrecht en strafproces / Dagvaarding

Het onderzoek ter zitting

Onderzoeksproject Strafvordering 2001: eerste interimrapport

Samenvatting

In dit boek wordt verslag gedaan van de resultaten van het eerste jaar van het onderzoeksproject Strafvordering 2001. In deze periode is studie verricht naar het onderzoek ter zitting. Op basis van een algemene beschouwing over het doel en de functie van het strafproces is een procesmodel ontwikkeld waarin de rollen van de verschillende procesactoren ten opzichte van elkaar zijn gedefinieerd. Dit model ligt ten grondslag aan de concrete voorstellen die worden gedaan tot wijziging van het procesrecht. Het gaat daarbij onder meer om de invoering van een drie sporen-proces; om de mogelijkheid minder ernstige feiten buiten de rechter om te beboeten; om de terugdringing van verstekzaken en de invoering van domiciliekeuze; om een actievere rol van de rechter met betrekking tot vormfouten en de ondervraging van getuigen; om de verbetering van de rechtspositie van getuigen en slachtoffers; om meer waarborgen met betrekking tot de onafhankelijkheid van de rechter en om een vrijer bewijsrecht.

Inhoudsopgave

Algemeen deel - M.S. Groenhuijsen en G. Knigge

Bijzonder deel:

  1. Buitengerechtelijke afdoening - A. Hartmann
  2. Berechting in aanwezigheid en beteking van de dagvaarding - H.M.E. Laméris-Tebbenhoff Rijnenberg
  3. Wijziging in de bezetting tijdens de berechting - E.F. Stamhuis / De onpartijdigheid en onbevangenheid van de rechter ter zitting - E.F. Stamhuis
  4. Positie OM in relatie tot het onderzoek ter terechtzitting; de tenlastelegging als grondslag voor het strafproces - A.E. Harteveld
  5. Verdediging in strafzaken - T. Blom en A.R. Hartmann
  6. De positie van slachtoffers in het strafproces - A.L.J. van Strien
  7. De getuige in het strafprocesrecht; voorstellen voor een nieuwe regeling - A. de Hartog
  8. De deskundige in het strafproces - N.J.M. Kwakman
  9. Bewijsrecht en bewijsmotivering - J.B.H.M. Simmelink

Literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Groenhuijsen, M.S. (red.), Knigge, G. (red.)
Organisatie(s):
Katholieke Universiteit Brabant, Rijksuniversiteit Groningen, WODC
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Rijksuniversiteit Groningen
Jaar van uitgave:
1999
ISBN:
9038708548
Type rapport:
Tussenrapport
Signatuur:
Na 1941

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Het onderzoek ter zitting
Projectnummer:
98.033a
Operationele status:
Alleen publicatie